Övrigt

Vertikal lastning är avsedd för samverkan med olika charkmaskiner som kräver råvarulastning med skänkvagn. Lyften har justerlyfthöjd. Vi erbjuder fristående lyftpelare (som förankras i golvet) eller integrerade med maskinen eller mobila.

Vagnvändare till 200 Liters skänkvagn. Vändaren är avsedd för lyftning och vändning av 200 Liters skänkvagnar enligt DIN 9797. Oftast används den för lastningsanordning till tumlare. Det finns möjlighet att anpassa lyfthöjden och trattformen till kundens krav och önskemål. Det mobila utförandet gör att vändaren kan användas för flera anordningar.

Pallboxvändare. Omlastning av varor som levereras i pallboxat (bigbags) sker ofta manuellt. Vi erbjuder er en vändare för närtransport av pallboxar samt lyft och vändning av pallboxen upp till 1400m.

Flåmaskiner  och avhårningsmaskiner. Är maskiner som separerar skinn respektive hår från kött. Tack vare en stor variation kan dessa maskiner användas i både små och medelstora köttindustier. Den höga kvalten på de olika delarna garanterar exakt och snabbt arbete. På avhårningsmaskinen avlägsnas hår med den roterande axeln och med klor. Håren separeras och avlägsnas från tanken med vatten. 

Ismaskiner.  Automatiska maskiner för produktion av krossad is är avsedda för köttindustrier, slakterier, konservfabriker, fiskindustrier och andra livsmedelsindustrier. Våra ismaskiner tillverkas med komponente från välrenommerade tillverkare vilket borgar för hög kapacitet och tillförlitlighet.