Kokgrytor

Kokgrytor
Är  avsedda att användas för kokning av charkuterivaror samt smältning av olika sorters fett. Alla grytor har en mellanliggande värmemantel som förhindrar att produkterna bränns fast. Vi tillverkar en - eller tvåkammargrytor med olje-, gas-, el- och ångvärme. Grytorna finns tillgängliga i storlekar från 300 L till 1500 L. utan eller med omrörare. Fotpedal för enkel hantering av omrörarem med öppet lock. Kontrollpanel i form av skärm som ger tydlig överblick och är enkel att använda. Mantel - och kärntemperaturen är mycket exakt liksom vattenpåfyllningen.

Kokgrytor med avlastningskorg och automatisk lyftning
Kokgrytan kan utrustas med avlastningskorg. Upptagningen av de värmedbehandlade produkterna ur  en kokgryta kan orsaka vissa olägenheter i samband med arbete i förhöjd temperatur och i kontakt med het ånga. Detta gäller särskilt grytor med stor volym. Dessa problem kan elimineras genom att man använder en avlastningskorg. Korgen är då en integrerad del av kokgrytan och lyfts upp och sänks ner med hjälp av hydrauliska motorer som drivs från en hydraulisk station inbyggd i grytan. Det är också möjligt att få en motor för automatisk lyftning av locket.