Rök - kok-  upptinings- mognings- hybrid och snabbkylningskammare

Rök - och kokkammare
Är avsedda för värmebehandling av kött, charkuterivaror, fågel, fisk, bakning och ost. De viktigaste processerna är torkning, rökning, kokning och bakning i temperaturer upp till 120 grader C. Vi tillverkar fyra varianter av kammare: olje-, gas-, el- och ångdrivna.  Anläggningen är i sin helhet tillverkad av rostfitt material och försedd men mikroprocessorbaserad styrenhet som är anpassad för samverkan med dator (registrering av de tekniska processerna). Vi tillverkar kammare för 1, 2, 3 eller fler vagnar.

Upptiningskammare
Är en anordning som används vid upptining av kött och fisk.  Vår kammares moderna lösningar gör att produkterna kan tinas upp under en betydligt kortare tid än vid de traditionella metoderna. Upptining i vår utrustning garanterar en snabb och jämn upptining av kött - eller fiskblock. Kammrarna tillverkas med olje-, gas- och ångvärme. Kammrarna tillverkas i olika storlekar och även för anpassning till era lokaler.

Snabbkylningskammare
Är en den nya generationens kylutrustning som ingår i en viktid länk i värmebehandlingsprocessen av chark -  och livsmedelsprodukter. Snabbkylningskammarens uppgift är att så snabbt som möjligt kyla ner produkterna i enlighet med processkraven. Snabbkylningen förhindrar bakterietillväxt och vattenavdunstning. Kammrarna tilllverkas i olika storlekar och kan anpassas till era lokaler.

Mogningskammare
Är utrustning som används  för skydd av mogna eller rökta korvar och köttprodukter i lufkonditionerade utrymmen. Mogningskammaren garanterar en god, me inte för snabb, mogning. (forcerad eller traditionell mogning). I vår kammare mognas produkterna med eller utan rök.

Hybridkammare
Är en kombination av automatisk rökkammare och traditionell rökkammare. Utrustningen är utrustad med automatiskt röksystem och självcirkulation av röken. Hela processen styrs av en mikroprocessbaserad styrenhet som ser till att perfekta och upprepningsbara förhållanden åstadkommes inne i kammaren. Utrustningen medger både varm- och kallrökning.

Uppgradering av befintliga rökkammare
Vi utrustar befintliga rökkammare med tillbehör i syrafast stål. som framdörrar, bakdörrar till eldstäder, tak, frånluftsfläktar med kåpor, infartsskenor, temperaturmätning och rökvagnar. De viktigaste fördelarna med inbyggda kammare är; enkel rengöring och mindre rökvedåtgång. allt är utfört i syrafast stål och montering sker på plats hos kund.