Vad vi kan hjälpa till med

Vi förmedlar naturtarm med extra hög kvalitet och kontroll. Tarmarna kommer från får, gris och nöt. Under lång tid har de legat nersaltade och ligger i mättad lake. Det finns system för spårbarhet och identifiering av varans ursprung, förädling och distribution. Ni får dem raffade på mjuka eller hårda rör för snabb påträdning - med eller utan överlapp.
Välkommen med dina frågor, önskemål och förfrågningar.
Servant Solutions AB - din leverantör och samarbetspartner.

Naturtarm

Detta är ett exempel på förpackning av våra naturtarmar som levereras i plasthink.

Naturtarm

Ovan naturtarm levererad i plastback trädda på mjuka plastförpackningar.

Naturtarm

Ovan naturtarm levererad i plastback trädda på hård plaströr.